بهترین روش برای تربیت فرزند در شرایط امروزی چیست؟

شاید بخواهید سیستمی را هم برای اجرای این مقررات در خانه پیاده کنید: در مرحله اول به کودک خاطی هشدار میدهید، و از آن به بعد تنبیههایی مانند کم شدن پول توجیبی یا لغو برنامههای تفریحی را در نظر میگیرید. شاید این را باور نکنید که کلمات چگونه می توانند به افراد و خصوصا کودکان … ادامه

وظیفه و نقش پدر در تربیت فرزندان

این نوعی رفتار تلافی جویانه است که برخی از کودکان در پیش می گیرند؛ زیرا احساس می کنند فقط با اینگونه رفتارها است که می توانند نارضایتی خود را نشان دهند. در حالی که مقاومت بیش از حد شما در برابر کودک در این سن ممکن است منجر به لج بازی شدید و پرخاشــگری کودکان … ادامه

40 نکته طلایی برای تربیت فرزند صالح – ویرگول

اما نکتۀ حائز اهمیت در تربیت فرزند، مراقبت و کنترل رفتار قبل از انعقاد نطفه است؛ آموزههای دینی گویای آن است که والدین باید مدتها قبل از انعقاد نطفه، نسبت به مسائلی پرهیز و نسبت به برخی مسائل تقید نشان دهند. پدرم همانطور که در کودکی با او رفتار می شد با ما رفتار نمی … ادامه

فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

» یاد کرد این فراز حکایت موسى و دختران شعیب از سوى قرآن، نوعى تأیید ذکاوت، تیزهوشى و روانشناسى قوى براى دختران به ویژه در امر همسریابى به شمار مىرود. شایستگى دختران در عرصههاى خبرى و اطلاعاتى – که از عرصههاى دشوار و پیچیده حیات اجتماعى انسانها به ویژه در جوامع بسته و مستبد به … ادامه

روش صحیح تربیت فرزند از نظر روانشناسی

اگر ما اندکی در روحیه کودکان مطالعه کنیم، در مییابیم که کودک، همواره با نشاط و فعالیت است و کمتر اتفاق میافتدکه او در یک جا آرام گیرد و از جنبش باز ایستد؛ و حتی برخی ازکودکان در خواب نیز آرام نیستند. خداوند متعال در سوره فرقان یکی از ویژگیهای بندگان راستین را توجه خاص … ادامه

اساسانرژی درمانی عشق است

در بسیاری از کشورها این روش به رسمیت شناخته شده و بررسی های علمی حاکی از تاثیر آن در تسکین عوارض جانبی داروها یا شیمی درمانی داشته است اما برای درمان سرطان یا ایدز امیدی به آن نیست. بسیاری از خانم ها از انواع داروهای کلاسیک و متداول برای درمان تخمدانهای پر کیست (P.C.O) استفاده … ادامه

انرژی درمانی چیست و چطور باید آن را انجام دهیم؟

هنگامی که خارج از تعادل باشد ، علائم خود را سردرگمی ، بیش از وابستگی به دیگران ، سرکوب احساسات ، عدم توانایی در احساس شادی ، ترس از احساسات جنسی یا رابطه جنسی و سرخوردگی نشان می دهند. در این میان شیادان از جهل برخی افراد سوء استفاده کرده و برای رسیدن به مقاصد … ادامه

انرژی درمانی چیست بخش

پرتوهای انرژی از جهات مختلفی هدایت می شوند ، اما پزشکان توسط کامپیوتر آنها را به پرتوهای کوچک بسیار متعدد و کنترل شده با قدرت های مختلف قابل تنظیم تقسیم می کنند. در مراحل اولیه بیماری، پزشکان بر آموزش و درمانهای خود مراقبتی تأکید دارند. این تجهیزات کاربردهای دیگری نیز دارد؛ برای مثال با استفاده … ادامه

حتما بخوانید: آیا انرژی درمانی واقعا جواب میدهد؟

این موضوع، به راحتی قابل اثبات است؛ چرا كه با حذف عامل اضافی، معلوم میشود که اتصال فرادرمانی همچنان اثر بخش بوده و تأثیر مثبت بر روند بهبود بیماری فرد دارد و این واقعیت، به خوبی حق را از باطل جدا می­کند و بدعتگذاران و متقلبان را رسوا خواهد كرد (در این زمینه هیچ بدعتی … ادامه

چاکرا درمانی(درمان از طریق مراکز انرژی)

هدف از این شاخه عرفانی،کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و تعالی است؛ حرکتی از عالم کثرت به عالم وحدت. روبنای فکری انسانها که شامل اعتقادات و مراسم و مناسک مختلف است؛ برخورد و مداخلهای ندارد و تا اینجا هم هیچ اسکالی وجود ندارد . است، تضادی ندارد و از طرف دیگر اسم … ادامه